SlovenščinaItalian - Italy

Image1 Image2 Image3

PREDSTAVITEV PODJETJA


Podjetje Ediling d.o.o. Koper  je bilo ustanovljeno 7.11.1989 s sedežem v Kopru, Pobeška 45. Ustanovljeno je bilo za opravljanje inženirskih storitev iz področja gradbeništva, to je projektiranje, nadziranje in izvajanje vseh vrst objektov visoke gradnje. Kmalu za tem smo se v podjetju pričeli ukvarjati z dejavnostjo gradnje za trg,  to je pridobiti ustrezno zemljišče, sprojektirati objekt, pridobiti ustrezna dovoljenja, objekt izvesti in posamezne enote objekta prodati na trgu. Danes je glavna dejavnost podjetja ravno gradnja za trg in projektiranje vseh vrst objektov visoke gradnje.
Z gradnjo za trg smo pridobili v vseh teh letih bogate izkušnje, predvsem pa na izgradnji za trg poslovno - proizvodnih objektov, turistično - apartmajskih objektov in stanovanjskih objektov. Pri vseh teh projektih nas vodi vedno glavno pravilo, to je zadovoljiti bodoče kupce. Skrb za kakovost dela je vtkana v vse nivoje poslovanja podjetja. Zato smo v letu 2000 pridobili tudi certifikat kakovosti ISO 9001.

iso2iso